Menu

Nagrywanie rozmów a MIFID II

Z dniem 3 stycznia 2017 r. w krajach europejskich miała wejść w życie dyrektywa MiFID II dotycząca obowiązku nagrywania rozmów telefonicznych. Komisja Europejska zdecydowała jednak o przesunięciu tej daty o rok, czyli ma ona obowiązywać od 3 stycznia 2018 roku.

Czego dotyczy MiFID II?

Dyrektywa MiFID II dotyczy sektora finansowego. Zrewolucjonizuje sposób dystrybucji produktów finansowych w Polsce. W celu zapewnienia lepszej ochrony zarówno klientów, jak i inwestorów oraz zapewnienia przejrzystości działań firm inwestycyjnych, nagrywanie rozmów telefonicznych, w których zamawiane są usługi lub tylko udzielane są porady czy informacje, będzie obligatoryjne!

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. Artykuł 16 pkt 7 Wymogi organizacyjne 7. Rejestracją objęte są nagrania rozmów telefonicznych (..) dotyczących przynajmniej transakcji przeprowadzonych w ramach zawierania transakcji na własny rachunek oraz świadczenia usług wynikających ze zleceń klientów, związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem oraz wykonywaniem zleceń klientów. Takie rozmowy telefoniczne (..) obejmują również rozmowy telefoniczne (..), w wyniku których ma dojść do zawarcia transakcji na własny rachunek lub do świadczenia usług wynikających ze zleceń klientów, związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem oraz wykonywaniem zleceń klientów, nawet jeżeli te rozmowy (..) nie skutkują zawarciem takich transakcji lub świadczeniem usług wynikających ze zleceń klientów. W tym celu firma inwestycyjna podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby rejestrować stosowne rozmowy (..). (..) Zapisy przechowywane na podstawie niniejszego ustępu udostępnia się klientowi na jego żądanie oraz przechowuje się je przez okres pięciu lat, a w przypadku gdy żąda tego właściwy organ, przez okres do siedmiu lat.

Co to oznacza w praktyce?

Dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to, że w razie potrzeby może on zażądać nagrania rozmowy w celu udowodnienia swoich racji. Rozmowy telefoniczne, także komórkowe np. z brokerami, ale również z osobami reprezentującymi instytucje doradzające w sprawach kredytów będą musiały być nagrywane i przechowywane przez pewien okres. Powstaje pytanie, czy rozmowa face to face z konsultantem też będzie musiała być nagrywana na dyktafon?