Menu

Zarządzanie i odsłuch

Pełna kontrola za pomocą przeglądarki internetowej

Wszystkie nagrania z każdego telefonu z zainstalowaną aplikacją CloudRecorder, wyświetlane są w systemie razem z powiązanymi danymi, tj. numerem drugiego rozmówcy, nazwą kontaktu z książki adresowej, datą rozpoczęcia i zakończenia połączenia, czasem jego trwania.
Dodatkowo system zapisuje lokalizację telefonu podczas nagrywania połączeń i umożliwia wyświetlenie jej na mapie podczas odsłuchu nagrania.