Menu

Nagrywanie rozmów GSM z telefonów komórkowych z system Android

Nagrywanie rozmów komórkowych na telefonach z system Android™ w wersji 4.0 lub nowszej.
  • Zarządzanie nagraniami rozmów GSM dla dowolnej liczby telefonów komórkowych w jednym miejscu.
  • Zdalne zarządzanie ustawieniami nagrywanych rozmów telefonów komórkowych.
  • Wyszukiwanie oraz odsłuch nagranych rozmów GSM wg wielu kryteriów m.in. numer rozmówcy, nazwa rozmówcy (z konaków telefonu), czas przeprowadzonej rozmowy itp.
  • Statystyki nagranych rozmów komórkowych wg ilości nagranych rozmów, czasu trwania, wielkości zajmowanej przestrzeni dyskowej w ujęciu dziennym i miesięcznym.
  • System powiadomień automatycznych o działaniu programu nagrywającego.
  • Lokalny archiwizator, automatyczna archiwizacja rozmów na komputerze użytkownika.
  • Szyfrowanie i przechowywanie rozmów telefonicznych w bezpiecznej chmurze (CLOUD).


Kompatybilność swojego urządzenia możesz sprawdzić na liście kompatybilnych urządzeń lub wykonując automatyczny test na swoim telefonie po zainstalowaniu aplikacji.

Z powodu zmian wprowadzonych w systemie Android, nagrywanie rozmów nie jest możliwe od wersji 9 systemu.
Dodatkowo, aplikacje do nagrywania rozmów dystrybuowane poprzez sklep straciły możliwość proszenia o dostęp do historii połączeń lub do powiadomień o nadchodzącym lub wykonywanym połączeniu, zawierających numer telefonu drugiego uczestnika rozmowy. Z tego powodu nasza aplikacja dostępna jest do pobrania jedynie poprzez stronę pobierania

Dowiedz się więcej o kompatybilności urządzeń.