Menu

System nagrywania rozmów CloudRecorder.pl

CloudRecorder.pl nagrywa rozmowy komórkowe za pomocą aplikacji CloudRecorder dla systemu Android dostępnej dla telefonów wyposażonych w system operacyjny Android 4.0 lub nowszy. Rozmowy są automatycznie synchronizowane z chmurą systemu CloudRecorder. Do synchronizacji potrzebne jest połączenie internetowe. Synchronizacja może się odbywać zarówno poprzez sieć WIFI jak i sieć komórkową. W przypadku, gdy nie ma dostępu do sieci np. połączenie sieci komórkowej jest wyłączone lub słaby zasięg nie pozwala na prawidłowe połączenie, rozmowy są buforowane w pamięci masowej urządzenia, do czasu ponownego ustanowienia połączenia z siecią. Możliwa jest również konfiguracja, w której synchronizacja odbywa się tylko za pomocą aktywnego połączenia WIFI. [Więcej informacji znajdziesz w dziale "Ustawienia urządzeń".]


Przechowywanie nagranych rozmów


Dostęp do nagranych rozmów oraz do wszelkich ustawień odbywa się poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem https://cloudrecorder.pl. Nagrania przechowywane są w postaci szyfrowanej w Chmurze CloudRecorder. Masz możliwość dostosowania odpowiedniej pojemności swojego konta w ramach abonamentu. Jeżeli zgromadzone na koncie nagrania przekroczą wybraną pojemność o 10%, najstarsze nagrania wraz z danymi o rozmowach są bezpowrotnie usuwane tak aby pojemność nie była przekroczona. System powiadomi o zbliżającym się momencie kasowania za pomocą wiadomości email. Masz możliwość zaznaczenia ważnych (kliknięcie flagi) rozmów które nie mogą być skasowane. System rozmów oznaczonych flagą nie będzie usuwał. Możesz również kasować rozmowy ręcznie, używając opcji dostępnej na liście rozmów. Pobranie i zapisanie pojedynczych rozmów na Twój komputer odbywa się również z listy połączeń. Możesz zapisać kilka rozmów na raz w wybranym przez siebie formacie.


Archiwizacja


Jeżeli chcesz przechowywać nagrania u siebie na komputerze, bądź wypalać je na zewnętrznych nośnikach, możesz użyć dedykowanej aplikacji CloudRecorderArchiver dostępne na stronie pobierania.

Aplikacja ta ma możliwość zapisania wszystkich rozmów na Twoim komputerze. Może pracować w trybie ciągłym, na bieżąco robiąc kopię rozmów które trafiają na Twoje konto. Aplikacja dzieli nagrania na wolumeny o określonej wielkości (DVD,CD itp.) pozwalając na łatwe zarządzania nośnikami zewnętrznymi.

Aplikacja CloudRecorderArchiver może wykonywać archiwizację ze wszystkich lub tylko wybranych telefonów komórkowych powiązanych w Twoim kontem. Jeżeli chcemy prowadzić archiwizację w dwóch kopiach, lub rozdzielić kopie rozmów telefonów przypisanych do konta, możemy użyć większej liczby aplikacji.

Aby użyć tej aplikacji musisz dostosować swój abonament.

Aplikacja CloudRecorderArchiver działa na systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym. W razie potrzeby istnieje możliwość uruchomienia jej na systemach (Linux, MAC OS X ). W takim przypadku prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.


Aplikacja telefoniczna CloudRecorder dla systemu Android


Zainstalowana aplikacja na telefonie komórkowym musi być sparowana z kontem użytkownika. Proces parowania jest bardzo prosty i polega na przepisaniu kodu logowania z aplikacji na telefonie do systemu podczas dodawania nowego telefonu. Aplikacja wyświetla ten kod zaraz po uruchomieniu, gdy nie jest zalogowana i oczywiście jest aktywne połączenie Internetowe.

Aplikację CloudRecorder dla systemu Android możesz zainstalować z naszej strony pobierania. Będziesz musiał zezwolić na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł w ustawieniach systemu Android.


Konto testowe


Założenie konta w systemie CloudRecorder jest bardzo proste i wymaga podania jedynie adresu email w pierwszym etapie rejestracji. Dodatkowe dane: imię i nazwisko oraz numeru telefonu kontaktowego podajemy już po odebraniu emaila aktywacyjnego oraz kliknięcia na znajdujący się w nim link aktywacyjny.

Po przejściu przez proces rejestracji mamy do dyspozycji 14 dni na przetestowanie systemu. W tym czasie możemy już w pełni nagrywać jeden telefon komórkowy oraz przetestować proces archiwizacji nagrań na lokalnym komputerze. Po 30 dniach od zakończenia testu rozmowy testowe są usuwane.

W każdym momencie testu jak również po jego zakończeniu masz możliwość przedłużenia ważności swojego konta poprzez dokonanie odpowiednich opłat abonamentowych.


Konfiguracja aparatu telefonicznego


Wszystkie ustawienia aparatu telefonicznego kontrolowane są ze stron serwisu CloudRecorder. Możesz nawet zdalnie aparat wylogować. Ustawienia są synchronizowane z aparatem natychmiast jeżeli jest na nim włączony dostęp do Internetu. Masz możliwość ustawienia gdzie będą buforowane nagrania na telefonie: w pamięci niedostępnej dla użytkownika lub w pamięci telefonu, dostępnej dla użytkownika. Masz możliwość włączenia/wyłączenia szyfrowania w chmurze lub na telefonie. Możesz zmienić ilość miejsca przewidzianego na rezerwację bufora. Rezerwacja bufora jest potrzebna do rejestracji nagrań gdy nie ma już wolnego miejsca w systemie Android. Standardowe ustawienie to 64MB. Możesz ustawić zakresy ostrzeżeń o kończącym się miejscu w buforze żeby przypomnieć użytkownikowi o synchronizacji (Włączeniu Internetu). Możesz odczytać włączyć/wyłączyć odczytywanie lokalizacji dla rozmowy. Możesz również kontrolować jakim połączniem internetowym odbywać się będzie synchronizacja nagrań. Możesz zdalnie włączyć i wyłączyć nagrywanie połączeń.


Lokalizacja aparatu telefonicznego


Telefon komórkowy zapisuje lokalizację podczas prowadzenia rozmowy, dzięki czemu każda rozmowa oznaczona jest informacją o miejscu znajdowania się aparatu. Możesz sprawdzić lokalizację aparatu na liście połączeń wyświetlając mapę z zaznaczonym miejscem. Dokładność lokalizacji zależy od włączonych w czasie trwania rozmowy ustawień GPS, WIFI, sieć komórkowa. W razie braku włączonych ustawień, lokalizacja określana jest z dokładnością położenia nadajnika GSM.


Powiadomienia


Serwis CloudRecorder ma wbudowany system powiadomień. System powiadania wysyłając pocztą email informację o logowaniach, udanych i nieudanych, o zmianie stanu kona oraz o możliwości skasowania rozmów w określonym terminie.

System powiadania także o tych telefonach komórkowych, które nie kontaktowały się i nie przesyłały nagrań w zadanym okresie. Dzięki temu możemy monitorować aparaty których użytkownicy nie synchronizowali rozmów lub gdy stało się coś niedobrego za aparatem telefonicznym.

Ustawienia powiadomień możemy adaptować do naszych potrzeb włączając potrzebne lub wyłączając zbędne oraz ustawiając odpowiednie parametry czasowe.


Logowanie zdarzeń


Serwis CloudRecorder zapisuje wszystkie zdarzenia które są wykonywane na koncie oraz przez aparat telefoniczny, dzięki czemu możemy sprawdzić zdarzenia historyczne: czasy synchronizacji rozmów, czasy logowań, log wystąpienie ewentualnych błędów, operacje na koncie itp. Dzięki logowaniu zdarzeń możesz sprawdzić co się działo na koncie.


Statystyki


Statystyki umożliwiają kontrolę czasu trwania rozmów jaki ich ilości w ciągu dnia dla podłączonych aparatów telefonicznych. Dziki mim możesz porównać ze sobą podłączone do systemu aparaty telefoniczne. Możesz zapoznać się z wykorzystywaniem miejsca na nagrania z podziałem na poszczególne telefony.


Wsparcie techniczne


Dzięki zintegrowanemu systemowi pomocy technicznej masz możliwości uzyskania pomocy w przypadku problemów z korzystaniem z serwisu. Żądania wsparcia lub poprawy funkcjonowania systemu zgłaszasz poprzez system pomocy, dostępny po zalogowaniu do serwisu. Dzięki niemu możesz monitorować postęp prac, jak i odpowiadać na pytania serwisu.