Menu

Instalacja - Android

Pobierz aplikację bezpośrednio z strony pobierania.

Uprawnienia aplikacji

Aplikacja wymaga kilku uprawnień o które pyta przy pierwszym uruchomieniu. Musisz zaakceptować wszystkie aby kontynuować. Uprawnienia te potrzebne są do nagrywania, zapisywania nagrań na zewnętrznej pamięci oraz zbierania informacji o lokalizacji. Odczytywanie kontaktów z książki adresowej potrzebne jest do opisywania rozmów telefonicznych nazwą kontaktu.

CloudRecorder Android - uprawnienia