Menu

Ustawienia telefonów

Zakładka Telefony pozwala na podgląd ustawień zarejestrowanych telefonów.

CloudRecorder - konfiguracja telefonów

Po lewej stronie znajduje się lista aparatów dodanych do Twojego konta. W kolumnach zawarta jest nazwa podana przy rejestracji, aktualna, sumaryczna zajętość rozmów dla danego aparatu, sumaryczny czas nagrań oraz data ostatniego kontaktu z urządzeniem. Dodatkowo ostatnia kolumna zawiera graficzną reprezentację stanu w jakim się znajduje aparat telefoniczny.

CloudRecorder - lista urządzeń

Graficzna reprezentacja stanów urządzeń

CloudRecorder Android - urządzenie zalogowane - Telefon zalogowany

CloudRecorder Android - urządzenie wylogowane - Telefon wylogowany

CloudRecorder Android - nagrywanie włączone - Nagrywanie włączone

CloudRecorder Android - nagrywanie wyłączone - Nagrywanie wyłączone

Za pomocą linków na dole listy możesz dodać nowy aparat telefoniczny lub usunąć już istniejący. Aby dodać nowy telefon musisz mieść taki abonament, który na to pozwala. Abonamentem są objęte tylko zalogowane telefony. Jeżeli Twój obecny abonament nie pozwala Ci na dodanie telefonu, możesz zwiększyć ilość urządzeń w abonamencie lub wylogować istniejący aparat. Aparat możesz wylogować zdalnie. Usunięcie istniejącego aparatu możliwe jest tylko wtedy, gdy usuniesz wszystkie jego nagrania. Usuwanie nagrań możliwe jest z poziomu zakładki Połączenia.