Menu

Testowanie nagrywania telefonu komórkowego

Jeżeli Twój telefon nie znajduje się na liście kompatybilnych urządzeń, lub jego możliwości nagrywania są jeszcze nie znane, system przeprowadzi test nagrywania. Ekran testu włączy się automatycznie pod warunkiem że będzie włączona sieć Internet.

CloudRecorder Android - test możliwości nagrywania urządzenia - krok 1
CloudRecorder Android - test możliwości nagrywania urządzenia - krok 2
CloudRecorder Android - test możliwości nagrywania urządzenia - krok 3

Podając numer Twojego telefonu komórkowego umożliwisz systemowi zadzwonienie na niego.

CloudRecorder Android - test możliwości nagrywania urządzenia - krok 4
CloudRecorder Android - test możliwości nagrywania urządzenia - krok 5
CloudRecorder Android - test możliwości nagrywania urządzenia - krok 6

System CloudRecorder zadzwoni. Odbierz połączenie i czekaj aż system się rozłączy. Zachowaj ciszę podczas nagrania. W słuchawce usłyszysz ciągły dźwięk. Nagranie testowe zostanie przesłane do systemu i sprawdzone czy nagranie przebiegło prawidłowo.

System CloudRecorder zadzwoni na Twój telefon kilka razy sprawdzając dostępne opcje nagrywania. Odrzucenie połączenia lub jego nieodebranie spowoduje przerwanie testu.

CloudRecorder Android - test możliwości nagrywania urządzenia - krok 7
CloudRecorder Android - test możliwości nagrywania urządzenia - krok 8

Odpowiedni komunikat poinformuje Cię o wyniku testu.

Jeżeli wynik będzie negatywny to oznacza, że prawdopodobnie Twój telefon nie jest kompatybilny i musisz dobrać taki który będzie działał. Lista kompatybilnych telefonów znajduje się pod adresem: https://cloudrecorder.pl/kompatybilne_urzadzenia/